Denný režim

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • 07:00-08:30 príchod detí, voľné hranie
  • 08:30-09:45 desiata, hygiena
  • 10:00-10:30 výchovno-vzdelávacie aktivity prispôsobené podľa veku
  • 10:30-11:30 pobyt vonku
  • 11:30-12:30 hygiena, obed
  • 12:00-15:00 spánok
  • 15:00-15:30 olovrant, hygiena
  • 15:30-17:00 poobedné aktivity (pobyt vonku, voľné hranie, krúžky)
  • Starostlivosť je orientovaná na oblasť dodržiavania hygienických a stravovacích návykov i hravý režim dňa. Súčasťou dennej starostlivosti je tiež tréning sebaobslužných zručností. Cieľom je zaradenie dieťaťa do spoločenstva a život v kolektíve a preto preferujeme úzku spoluprácu s rodičmi.