O nás

1. februára 2005 vzniklo naše opatrovateľské zariadenie. Fungujeme v rodinnom dome so záhradou, ktorý je prispôsobený deťom od batolivého veku až po predškolákov. Deti sú rozdelené do tried podľa veku a schopností. Snažíme sa o zabezpečenie čo najväčšie individuálnej starostlivosť a znížovanie chorobnosť.

Poskytujeme celodennú i poldennú starostlivosť. Pre deti je vytvorený bohatý program počas celého dňa rozdelený podľa veku a záujmov

Našim cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený vývin každého dieťaťa. Preto vychádzame z poznania detí, individuálne sa im venujeme, poskytujeme im možnosť k sebarozvíjaniu.

Otvorení sme od 7:00h do 17:00h. Časová flexibilita je možná po predchádzajúcom dohovore.