O nás

Kačiatko - detské opatrovateľské zariadenie 1. februára 2005 vzniklo naše opatrovateľské zariadenie. Fungujeme v rodinnom dome, ktorý je prispôsobený potrebám tých najmenších, s krásnou veľkou záhradou. Sme zariadenie rodinného typu. Ponúkame dva menšie kolektívy, aby sme zabezpečili čo najväčšiu individuálnu starostlivosť a znížili chorobnosť. 1. septembra 2008 sme otvorili jednu triedu maličkých detí, ktorú navštevuje dvanásť detí vo veku od 8 mesiacov do dvoch rokov. A jednu triedu väčších deti, ktorú navštevuje pätnásť detí vo veku od 2 do 6 rokov.

Starostlivosť detí je zabezpečená dvomi kvalifikovanými pedagógmi, zdravotnými sestrami a jednou asistentkou, resp. učiteľkou angličtiny. Poskytujeme celodennú i poldennú starostlivosť. Pre deti je vytvorený bohatý program so začleňovaním anglického jazyku v priebehu celého dňa.

Kačiatko - detské opatrovateľské zariadenie Našim cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený vývin každého dieťaťa. Preto vychádzame z poznania detí, individuálne sa im venujeme, poskytujeme im možnosť k sebarozvíjaniu.


Otvorení sme od 7:00h do 17:00h. Časová flexibilita je možná po predchádzajúcom dohovore.